Kontakt

aber-logo.jpg

ABER Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
NIP: 7392935337
REGON: 510708610
KRS 0000083608 zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 9.877.140,00 zł

Tel.: 89 538 71 20; 89 538 71 33
E-mail: abersklep@aber.pl

ADRES DO SKŁADANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH SKLEPU INTERNETOWEGO ABER:

ABER Sp. z o.o.

ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn
E-mail: abersklep@aber.pl